Tue. Jul 16th, 2024

  Category: ข่าว/กิจกรรม

  การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

  จำนวนผู้ชม 12 การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)           การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการ เชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการและช่วยในการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงและ วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา…

  PDPA

  จำนวนผู้ชม 14 ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA           นึกถึงเวลาที่เรากําลังคุยกับเพื่อนหรือเข้าเว็บ Shopping Online เว็บไหนนาน ๆ หรือบ่อย ๆ ก็จะมีโฆษณาสินค้าที่คุณเข้าไปส่องสินค้าบ่อย ๆ แสดงขึ้นมาประหนึ่งว่ารู้ความคิดของเรา…

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  จำนวนผู้ชม 27 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ…

  ลงนามบันทึกข้อตกลงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

  จำนวนผู้ชม 26 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน              เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ…

  พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

  จำนวนผู้ชม 50 ข่าวกิจกรรม “พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                    เมื่อวันพุธที่…

  การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน”

  จำนวนผู้ชม 10 ข่าวกิจกรรม “บันทึกเทปการทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน               เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม…

  หารือการขับเคลื่อน SDGs

  จำนวนผู้ชม 9 ข่าวกิจกรรม “หารือการขับเคลื่อน SDGs สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระดับชุมชนท้องถิ่น” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา…