Wed. Sep 27th, 2023

วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

รหัสวิชา LD634101

วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา LD634101

ชื่อวิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หมวดหมู่

(1) หลักการดำเนินชีวิต ทุน ศักยภาพ ข้อจำกัดของตนเองและครอบครัว

(2) วางเป้าหมายชีวิต

(3) ประกอบการชุมชนระดับครัวเรือน ชุมชน/เครือข่าย ธุรกิจ 

***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

หมวดหมู่

 1.หลักการดำเนินชีวิต ทุน ศักยภาพ ข้อจำกัดของตนเองและครอบครัว

เรียนรู้อย่างอัจฉริยะ How To ฝึกฝนจนเก่ง ให้ตัวเองเป็นเลิศ | How To | Netflix

Intangible Capital เทรนด์การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ | รายการ innovative wisdom

เรียนรู้ถูกจุดจะเก่งแซงคนอื่นแบบพุ่งไว l ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Podcast Ep.14 เล่าหนังสือ ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ

17 คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ในปี 2020

6 ข้อ วิเคราะห์ทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรไม่ให้เจ๊ง

การทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (ตอนที่ 1) : กว่าจะมาเป็น Bitkub

Financial Advisor SS2 Ep.2 : ทักษะอนาคตที่จำเป็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

6 หลักคิด ของการใช้ชีวิต แบบคนสำเร็จ

8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำ แต่คนขี้เกียจไม่คิดจะทำ (Audio)

 2.วางเป้าหมายชีวิต 

3 เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายไปให้ถึงฝั่งฝัน

เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น AD

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สำเร็จ – ThaiPBS สัมภาษณ์ “ขุนเขา”

EP 82 – ไอเดียการตั้งเป้าหมาย จาก 10 อันดับเป้าหมายชีวิต

6 วิธีตั้งเป้าหมายชีวิต JUMPUP

คิดยกกำลังสอง : เคล็ดลับการตั้งเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สำเร็จ (31 ธ.ค. 58)

CASTBOOK EP13 GOALS จะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมาย

The Money Case EP.13 รวยทั้งทรัพย์ รวยทั้งสุข ด้วยการตั้งเป้ารวยแบบ 6 มิติ

จงตั้งเป้าหมายจาก ‘โอกาส’ อย่าตั้งเป้าหมายจาก ‘ปัญหา’ | The Secret Sauce EP.150

Jack Ma วิธีประสบความสําเร็จในชีวิต – Amazing Advice for Young People – How To Success In Life

 3.ประกอบการชุมชนระดับครัวเรือน ชุมชน/เครือข่าย ธุรกิจ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

CBR กับการจัการขยะ (จ.อุบลราชธานี)

ทำแก๊สชีวภาพ มูลสัตว์ ใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเเบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกษ

เล่าขานงานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์ “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด”

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระนอง

สัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แก้จนด้วยโคกหนองนาโมเดลและทางรอดของผู้ประกอบการโอทอป ช่อง NBT

เรื่องประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (3.00 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร