Sun. Jun 23rd, 2024

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

  รหัสวิชา LD634101

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา LD634101

  ชื่อวิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  หมวดหมู่

  (1) หลักการดำเนินชีวิต ทุน ศักยภาพ ข้อจำกัดของตนเองและครอบครัว

  (2) วางเป้าหมายชีวิต

  (3) ประกอบการชุมชนระดับครัวเรือน ชุมชน/เครือข่าย ธุรกิจ 

  ***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

  หมวดหมู่

   1.หลักการดำเนินชีวิต ทุน ศักยภาพ ข้อจำกัดของตนเองและครอบครัว

  เรียนรู้อย่างอัจฉริยะ How To ฝึกฝนจนเก่ง ให้ตัวเองเป็นเลิศ | How To | Netflix

  Intangible Capital เทรนด์การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ | รายการ innovative wisdom

  เรียนรู้ถูกจุดจะเก่งแซงคนอื่นแบบพุ่งไว l ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

  Podcast Ep.14 เล่าหนังสือ ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ

  17 คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ในปี 2020

  6 ข้อ วิเคราะห์ทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรไม่ให้เจ๊ง

  การทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (ตอนที่ 1) : กว่าจะมาเป็น Bitkub

  Financial Advisor SS2 Ep.2 : ทักษะอนาคตที่จำเป็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

  6 หลักคิด ของการใช้ชีวิต แบบคนสำเร็จ

  8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำ แต่คนขี้เกียจไม่คิดจะทำ (Audio)

   2.วางเป้าหมายชีวิต 

  3 เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายไปให้ถึงฝั่งฝัน

  เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น AD

  เคล็ดลับการตั้งเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สำเร็จ – ThaiPBS สัมภาษณ์ “ขุนเขา”

  EP 82 – ไอเดียการตั้งเป้าหมาย จาก 10 อันดับเป้าหมายชีวิต

  6 วิธีตั้งเป้าหมายชีวิต JUMPUP

  คิดยกกำลังสอง : เคล็ดลับการตั้งเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สำเร็จ (31 ธ.ค. 58)

  CASTBOOK EP13 GOALS จะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมาย

  The Money Case EP.13 รวยทั้งทรัพย์ รวยทั้งสุข ด้วยการตั้งเป้ารวยแบบ 6 มิติ

  จงตั้งเป้าหมายจาก ‘โอกาส’ อย่าตั้งเป้าหมายจาก ‘ปัญหา’ | The Secret Sauce EP.150

  Jack Ma วิธีประสบความสําเร็จในชีวิต – Amazing Advice for Young People – How To Success In Life

   3.ประกอบการชุมชนระดับครัวเรือน ชุมชน/เครือข่าย ธุรกิจ

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  CBR กับการจัการขยะ (จ.อุบลราชธานี)

  ทำแก๊สชีวภาพ มูลสัตว์ ใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเเบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกษ

  เล่าขานงานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์ “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด”

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระนอง

  สัมภาษณ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แก้จนด้วยโคกหนองนาโมเดลและทางรอดของผู้ประกอบการโอทอป ช่อง NBT

  เรื่องประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (3.00 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร