Thu. Jun 13th, 2024

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ วิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา GE634103

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รหัสวิชา GE634103

  ชื่อวิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  หมวดหมู่

  (1) เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 

  (2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  (3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน

    ***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

  หมวดหมู่

  1. เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน

  10 ทักษะชีวิตที่ควรพัฒนาในศตวรรษที่ 21

  7 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคใหม่ New Normal (แล้วเราต้องปรับตัวยังไง?)

  6 ขั้นตอน ขายได้ทุกอย่าง

  4 วิธีหาไอเดีย ขายอะไรดีในช่วงนี้

  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันด้านเศรษฐกิจ

  เศรษฐกิจ ปี 63 ส่อดิ่ง! ‘มนุษย์เงินเดือน’ เอาตัวรอดอย่างไร?

  ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA | DGTH

  แลต๊ะแลใต้ : เกษตรอัจฉริยะ (5 ธ.ค. 60)

  วิกฤติเศรษฐกิจโลกไทยแย่ หนักสุดรอบ150ปี 100ล้านคนจะจนขีดสุด ฟื้นช้าแบบอึดอัดขัดใจ

  ชัชชาติคุยเรื่องแฮมทาโร่ เศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย และหินก้อนใหญ่ของชีวิต | The Secret Sauce EP.269

   โลกเปลี่ยนโฉมหน้าหลังวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการต้องรับมืออย่างไร

  New normal กับการดำเนินชีวิตแบบใหม่ | NationTV22

  อาชีพทั่วไทย : เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน (14 ธ.ค. 60)

  หลายธุรกิจปรับตัวรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว : กินอยู่รู้รอบ (19 ก.พ. 63)

  New Normal เศรษฐกิจ วิถีใหม่ : พลิกปมข่าว (23 เม.ย. 63)

  กรณ์ จาติกวณิช เมื่อไวรัสเปิดแผลเศรษฐกิจไทย และอนาคตไล่ล่าตลาดการเงิน | Executive Espresso EP.60

  การกลายพันธุ์ของเศรษฐกิจโลก ซัพพลายเชน และโลกาภิวัตน์ที่ไม่หวนกลับอีกต่อไป Executive Espresso EP.49

  การปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค COVID-19

  ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

   สภาพแวดล้อมขององค์กร

  สรุป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจ 1

  ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจ 2

  บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ [EP1/2]

  บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ [EP2/2]

  นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ econ01

  นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ econ02

  สภาพแวดล้อมของตลาดอาเซียน

  Business Model Canvas Introduction

  PIM004-ชม.การเรียนรู้ที่ 1-2 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค

  หน้าที่และแผนกในองค์กรธุรกิจ

  The Experience: จากคู่แข่งทางธุรกิจกลายมาเป็นลูกค้า

  HUBBA-TO สภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์ธุรกิจ

  Module6 EP.3(1/2) SWOT Analysis เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

  กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

  MBA การตลาด Five Force Model

  4 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันด้านเศรษฐกิจ

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน

  สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย “การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม”

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้

  ของขวัญจากดิน

  เอกชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในธุรกิจ

  ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

  เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนบ้านทุ่งหวัง

  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบธุรกิจเอกชน “พอเพียงไฮโดรฟาร์ม”

  แนวทางสร้างธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอแล้วดี” : ประเด็นทางสังคม (20 ก.พ. 62)

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง

  [สังคม] เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ต้มยำกุ้ง

  พระผู้ทรงนำโลกยั่งยืน : เอกชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้ามพ้นวิกฤต

  ต้นแบบชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ (17 พ.ย. 59)

  การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อประยุกต์ใช้ในสังคมเมือง

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

  Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่

  อ.ยักษ์ ผู้แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติ | ในหลวงรัชกาลที่ 9 | Bright News 18 ต.ค. 59

  “เรียน ม.ชีวิต พิชิตหนี้ 80 สิบล้านบาทหมดภายใน 3 ปี”

  “ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

  “เรียน ม.ชีวิตเหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสงคม”

  เลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน

  เพาะเห็ดขายเพื่อปลดหนี้

  ทำเฟอร์นิเจอร์หวายเพิ่มรายได้ของครอบครัว

  ปลูกกล้วยกลับหัว

  กำจัดขยะด้วยไส้เดือน

  สวนป่า 9 ชั้น

  เกษตรธาตุสี่

  ทำนาอินทรีย์

  ทำนาปลอดสารเคมี

  ต้นแบบความพอเพียง

  ศิลปะปูนปั้นเพิ่มรายได้

  ความสำคัญของ Business Model Canvas.