Wed. Sep 27th, 2023

วิดีโอออนไลน์ประกอบ วิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา GE634103

วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รหัสวิชา GE634103

ชื่อวิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หมวดหมู่

(1) เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 

(2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

(3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน

  ***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

หมวดหมู่

1. เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน

10 ทักษะชีวิตที่ควรพัฒนาในศตวรรษที่ 21

7 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคใหม่ New Normal (แล้วเราต้องปรับตัวยังไง?)

6 ขั้นตอน ขายได้ทุกอย่าง

4 วิธีหาไอเดีย ขายอะไรดีในช่วงนี้

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ ปี 63 ส่อดิ่ง! ‘มนุษย์เงินเดือน’ เอาตัวรอดอย่างไร?

ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA | DGTH

แลต๊ะแลใต้ : เกษตรอัจฉริยะ (5 ธ.ค. 60)

วิกฤติเศรษฐกิจโลกไทยแย่ หนักสุดรอบ150ปี 100ล้านคนจะจนขีดสุด ฟื้นช้าแบบอึดอัดขัดใจ

ชัชชาติคุยเรื่องแฮมทาโร่ เศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย และหินก้อนใหญ่ของชีวิต | The Secret Sauce EP.269

 โลกเปลี่ยนโฉมหน้าหลังวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการต้องรับมืออย่างไร

New normal กับการดำเนินชีวิตแบบใหม่ | NationTV22

อาชีพทั่วไทย : เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน (14 ธ.ค. 60)

หลายธุรกิจปรับตัวรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว : กินอยู่รู้รอบ (19 ก.พ. 63)

New Normal เศรษฐกิจ วิถีใหม่ : พลิกปมข่าว (23 เม.ย. 63)

กรณ์ จาติกวณิช เมื่อไวรัสเปิดแผลเศรษฐกิจไทย และอนาคตไล่ล่าตลาดการเงิน | Executive Espresso EP.60

การกลายพันธุ์ของเศรษฐกิจโลก ซัพพลายเชน และโลกาภิวัตน์ที่ไม่หวนกลับอีกต่อไป Executive Espresso EP.49

การปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค COVID-19

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 สภาพแวดล้อมขององค์กร

สรุป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจ 1

ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจ 2

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ [EP1/2]

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ [EP2/2]

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ econ01

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ econ02

สภาพแวดล้อมของตลาดอาเซียน

Business Model Canvas Introduction

PIM004-ชม.การเรียนรู้ที่ 1-2 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค

หน้าที่และแผนกในองค์กรธุรกิจ

The Experience: จากคู่แข่งทางธุรกิจกลายมาเป็นลูกค้า

HUBBA-TO สภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์ธุรกิจ

Module6 EP.3(1/2) SWOT Analysis เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

MBA การตลาด Five Force Model

4 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันด้านเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน

สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย “การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม”

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้

ของขวัญจากดิน

เอกชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในธุรกิจ

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนบ้านทุ่งหวัง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบธุรกิจเอกชน “พอเพียงไฮโดรฟาร์ม”

แนวทางสร้างธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอแล้วดี” : ประเด็นทางสังคม (20 ก.พ. 62)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง

[สังคม] เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ต้มยำกุ้ง

พระผู้ทรงนำโลกยั่งยืน : เอกชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้ามพ้นวิกฤต

ต้นแบบชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ (17 พ.ย. 59)

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อประยุกต์ใช้ในสังคมเมือง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่

อ.ยักษ์ ผู้แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติ | ในหลวงรัชกาลที่ 9 | Bright News 18 ต.ค. 59

“เรียน ม.ชีวิต พิชิตหนี้ 80 สิบล้านบาทหมดภายใน 3 ปี”

“ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

“เรียน ม.ชีวิตเหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสงคม”

เลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน

เพาะเห็ดขายเพื่อปลดหนี้

ทำเฟอร์นิเจอร์หวายเพิ่มรายได้ของครอบครัว

ปลูกกล้วยกลับหัว

กำจัดขยะด้วยไส้เดือน

สวนป่า 9 ชั้น

เกษตรธาตุสี่

ทำนาอินทรีย์

ทำนาปลอดสารเคมี

ต้นแบบความพอเพียง

ศิลปะปูนปั้นเพิ่มรายได้

ความสำคัญของ Business Model Canvas.