Sat. Apr 13th, 2024

  วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน

  ชื่อเรื่อง : นครสวรรค์ – ผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ : Localist ชีวิตนอกกรุง (30 พ.ค. 64)
  แหล่งที่มา : ไทยพีบีเอส (ผู้ผลิต). (2564). นครสวรรค์ – ผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ : Localist ชีวิตนอกกรุง (30 พ.ค. 64) [วีดิทัศน์]. นครสวรรค์ : Thai PBS
  ชื่อเรื่อง : ซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชน : สะเทือนไทย [CC] (27 เม.ย. 64)
  แหล่งที่มา : ศิริพล ศิรินินาทกุล (ผู้ดำเนินรายการ). (2564). ซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชน : สะเทือนไทย [CC] (27 เม.ย. 64) [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : Thai PBS
  ชื่อเรื่อง : ประกอบ(การ)ดินให้เป็นดาว : Localist ชีวิตนอกกรุง (21 มี.ค. 64)
  แหล่งที่มา : ไทยพีบีเอส (ผู้ผลิต). (2564). ประกอบ(การ)ดินให้เป็นดาว : Localist ชีวิตนอกกรุง (21 มี.ค. 64) [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : Thai PBS
  ชื่อเรื่อง : ผู้ประกอบการ(กู้)ชุมชน : นักข่าวพลเมือง C-Site (29 ต.ค. 63)
  แหล่งที่มา : วิภาพร วัฒนวิทย์ (ผู้ดำเนินรายการ). (2563). ผู้ประกอบการ(กู้)ชุมชน : นักข่าวพลเมือง C-Site (29 ต.ค. 63) [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : Thai PBS
  ชื่อเรื่อง : บรรยายสรุป ประกอบการชุมชนศึกษา 02
  แหล่งที่มา : จำนงค์ แรกพินิจ (ผู้บรรยาย). (2564). บรรยายสรุป ประกอบการชุมชนศึกษา 02 [วีดิทัศน์]. สมุทรสงคราม : ม.ชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน