Tue. Jul 16th, 2024

  วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน

  ปราชญ์ชาวบ้านผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการออกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน
  แหล่งที่มา : บุญล้อม เต้าแก้ว (ผู้บรรยาย). (2562). ปราชญ์ชาวบ้านผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการออกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน[วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : The Cloud
  สืบสาน-ส่งต่อ..สวนวนเกษตร "ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม" ครรชิต เข็มเฉลิม//สามอาชีพฯ
  แหล่งที่มา : ครรชิต เข็มเฉลิม (ผู้บรรยาย). (2563). สืบสาน-ส่งต่อ..สวนวนเกษตร "ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม" ครรชิต เข็มเฉลิม//สามอาชีพฯ [วีดิทัศน์]. ฉะเชิงเทรา : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ
  ทำเกษตรแบบวนเกษตรสุดยอดอย่างไร ? | คนรักษ์ป่า ep 189
  แหล่งที่มา : เกริก มีมุ่งกิจ (ผู้บรรยาย). (2563). ทำเกษตรแบบวนเกษตรสุดยอดอย่างไร ? | คนรักษ์ป่า ep 189 [วีดิทัศน์]. สระแก้ว : คนรักษ์ป่า Channel
  3 สิ่งที่ แจ็ค หม่า บอกศุภลักษณ์ อัมพุช จนเป็น Winning Formula ของเดอะมอลล์ The Secret Sauce EP.313
  แหล่งที่มา Superjeew Official (ผู้บรรยาย). (2564). [ENG SUB] มรดกโบราณ ขุมทรัพย์ ภูมิปัญญาไทย | SUPER100 [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : Superjeew Official
  ความสำคัญของภูมิปัญญาเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  แหล่งที่มา Superjeew Official (ผู้บรรยาย). (2564). ความสำคัญของภูมิปัญญาเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : kmutt.mooc
  แหล่งที่มา : Superjeew Official (ผู้บรรยาย). (2564). ความสำคัญของภูมิปัญญาเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : kmutt.mooc