Fri. Sep 22nd, 2023

วิชา การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM
แหล่งที่มา : อำนาจ วัดจินดา (ผู้บรรยาย). (2564). การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM (วีดิทัศน์). (ม.ป.ท.). : ALL Learning
ชื่อเรื่อง : KBTG องค์กรเทคฯ ยุคใหม่ที่มีวัฒนธรรมและออฟฟิศสุดเท่
แหล่งที่มา : ชุติมา เกษมกรกิจ (ผู้บรรยาย). (2562). KBTG องค์กรเทคฯ ยุคใหม่ที่มีวัฒนธรรมและออฟฟิศสุดเท่ (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ : THE STANDARD
ชื่อเรื่อง : ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้ผลิต). (2564). ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ : NSTDAChannel TVstation
ชื่อเรื่อง : 3 สิ่ง ที่เจ้าสัวธนินท์ อยากบอกนักธุรกิจรุ่นใหม่ | EP.278
แหล่งที่มา : NopPongsatorn (ผู้ดำเนินรายการ). (2564). 3 สิ่ง ที่เจ้าสัวธนินท์ อยากบอกนักธุรกิจรุ่นใหม่ | EP.278 (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ : NopPongsatorn
ชื่อเรื่อง : 6 ธุรกิจเสือนอนกินปี 64 รวยง่าย รวยเร็ว ไม่ต้องเหนื่อย
แหล่งที่มา : ThaiFranchise Center (ผู้ผลิต). (2564). 6 ธุรกิจเสือนอนกินปี 64 รวยง่าย รวยเร็ว ไม่ต้องเหนื่อย (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ : ThaiFranchise Center