Sat. Apr 20th, 2024

    ชื่อหนังสือ  สิบกระบวนท่าฝ่ามรสุมชีวิต

    เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้พูดถึงความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างปรารถนา แต่จะมีสักกี่คนที่บรรลุถึงได้ และในบรรดาผู้บรรลุถึงเหล่านั้นสักกี่คนที่บอกให้คนอื่นรู้ถึงแนวทางสู่ความสำเร็จ บางคนไม่บอกใครเลย บางคนบอกแต่เงื่อนไขจำเป็นบางอย่างแต่ไม่เพียงพอ หนังสือเล่มนี้จะบอกทั้งเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและปรารถนาจะประสบความสำเร็จ        ความสำเร็จสำหรับบางคนเป็นได้แค่เพียงความฝันไม่มีวันเป็นจริงได้ในชีวิตจริง ความจริงถ้าหากคนเหล่านั้นเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการเพียงไม่กี่ข้อ พวกเขาย่อมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน จะต่างกันก็เพียงช้าหรือเร็วเท่านั้น เพราะเราแต่ละคนมีภูมิหลัง เงื่อนไข สภาพแวดล้อม และหัวใจต่างกัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง

    บรรณานุกรม         ว.วิสัชนา. (2541). สิบกระบวนท่าฝ่ามรสุมชีวิต. [ม.ป.ท.]: มายด์ กราฟฟิค.