Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ   การเริ่มต้น 9 ธุรกิจอย่างมั่นใจ

    เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างอีพต่าง ๆ รวม 9 อาชีพ ได้แก่ การเปิดร้านอาหาร การเปิดร้านเบอเกอรี่ การเปิดร้านกาแฟ การเปิดร้านหนังสือ การเปิดสปา การทำธุรกิจดิจิตอล การทำธุรกิจพริ้นท์ช็อป การทำธุรกิจความงาม และการทำธุรกิจการศึกษา          หลังจากการอ่านหนังสือสิ่งแรกที่จะได้ คือ การได้สำรวจตัวเองว่าสิ่งที่กำลังคิดจะเป็นไปได้หรือไม่ ความสนใจกับความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจไปด้วยกันได้หรือไม่ อย่างที่สอง คือ ถ้าหากคุณคิดว่าอยากทำธุรกิจนี้แน่นอนแล้ว มี Details อะไรบ้างที่จะต้องเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกหาทำเล การติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง การหาพนักงานหรือบุคลากร งบประมาณการลงทุนโดยประมาณ รวมไปถึงปัญหาที่คุณต้องพบ และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างที่มืออาชีพในแต่ละอาชีพแนะนำ

    บรรณานุกรม    เบญจมาศ ชัยธนสกุล. (บรรณาธิการ). [ม.ป.ป.]. การเริ่มต้น 9 ธุรกิจอย่างมั่นใจ. กรุงเทพฯ: แฟรนไซส์โฟกัส จำกัด.