Thu. Jun 13th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่การนี้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมขับร้องเพลง“รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ตามหนังสือเชิญจากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม  สุชาดา แย้มสุข (ถ่ายภาพ)