Tue. May 28th, 2024

       

             ปัจจุบันปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จากธุรกิจรับส่งอาหาร รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหาของขยะที่เป็นถุงพลาสติก ด้วยการ “รีไซเคิล” หากทุกครัวเรือนช่วยกัน “คัดแยกขยะ” ก่อนนำลงถังขยะ จะสามารถช่วยพนักงานเก็บขยะได้เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแบ่งประเภทถุงพลาสติกเป็น 3 ประเภท คือ

  1

  ถุงพลาสติก HDPE มีลักษณะที่แข็งแรง ทนทาน สีขุ่น มักใช้เป็นถุงหูหิ้วตามร้านสะดวกซื้อ นำไปรีไซเคิลได้ง่าย ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้

  2

  ถุงพลาสติก LDPE มีลักษณะที่เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี มักใช้เป็นถุงห่อแพ็คสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น ถุงห่อแพ็คน้ำดื่มขวด ถุงบรรจุน้ำแข็ง และถุงหูหิ้วชนิดเหนียวพิเศษ นำไปรีไซเคิลได้ยาก แต่ก็สามารถนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกแบบบาง ถุงดำ ถุงขยะ

  3

  ถุงพลาสติกชนิด PP มีลักษณะที่ทนความร้อนสูง มักใช้เป็นถุงบรรจุอาหาร เช่น ถุงร้อน ถุงหูหิ้วแบบใส นำไปรีไซเคิลเป็นถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ หรือแก้วพลาสติกแบบแข็ง

  กระบวนการรีไซเคิลถุงพลาสติก

  1) ขยะถุงพลาสติก จะส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลเม็ดพลาสติก

  2) นำเข้าเครื่องรีไซเคิลพลาสติก เพื่อหลอมเหลวออกมาเป็นเม็ดพลาสติก

  3) ต่อด้วยการเข้าเครื่องตัดเป็นเม็ดพลาสติก

  4) นำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเข้าเครื่องเป่าถุงเพื่อผลิตออกมาเป็นถุงใหม่ โต๊ะปิกนิก รวมไปถึงกล่องพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้

  เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว...พวกเรามาช่วยกัน คืนชีพให้ถุงพลาสติก กันนะครับ

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาและรูปภาพ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). (2565). “ถุงพลาสติก” ที่พวกเราใช้แล้วนั้น…ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างไร?. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2565. จาก https://www.pttplc.com/th/Media/Publications/Godji/Content-26899.aspx

  เรียบเรียงโดย : สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สรพ.