Sun. Jun 23rd, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  คุณเนาวรัตน์ บัณฑิต รุ่น 61 ม.ชีวิต ส่งมอบความสุข จัดเลี้ยง “หอยทอดโบราณ”

  ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน

               เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คุณเนาวรัตน์ ละไมพิศ บัณฑิต ม.ชีวิต รุ่น 61 สมุทรสงคราม และในฐานะศิษย์เก่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ส่งมอบความสุข โดยจัดเลี้ยง “หอยทอดโบราณ” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้รับประทานในมื้อเที่ยงกันอย่างถ้วนหน้า ถึงแม้จะเรียนจบแล้วแต่ด้วยความรักและความผูกพันในครอบครัว “ม.ชีวิต” ทำให้คุณเนาวรัตน์รำลึกถึงสถาบันอยู่เนืองนิตย์ว่า “เราจะไม่ทิ้งกัน”     

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)