Tue. May 21st, 2024

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  เอกสารอ่านประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  ชื่อวิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

  รหัสวิชา GE634105

  ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ่านประกอบในรูปแบบ E-book – PDF***

  โลกเปลี่ยน คนปรับ

  “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด

  คำอธิบาย :     “การปรับโครงสร้างโลก” (GlobalMetamorphosis) ภายใต้การปรับโครงสร้างโลก อารยธรรมกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่มิได้มีแต่เพียงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เท่านั้น แต่เกิดการปฏิวัติทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ขนานใหญ่ตามมา และนี่คือที่มาของการอุบัติขึ้นของ “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด

  วิถีไทยในเงาอาเซียน

  คำอธิบาย :    เปิดประตูความคิดสู่อาเซียน ผ่านมุมมองคมคายแสดง “จุดต่าง” และ “จุดร่วม” ในเส้นทางเขตอาเซียนปี 2558 ” เจาะลึกเรื่องราวและสภาพปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน และวิเคราะห์เรื่องราวปัญหาในไทย

  (ต่าง) คิดในคอก (ตน): ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด

  คำอธิบาย :    หยิบเรื่องราวใกล้ตัวมาระบาย “วิธีคิด” ในมิติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและสังคมเชื่อมโยงให้เห็นภาพในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

  พลวัตประเทศไทย

  คำอธิบาย :    พลวัตประเทศไทย เล่มนี้ คือการรวบรวมเเรื่องราวในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองได้เก็บรับและนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพสังคมที่ทุกวันนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วันนี้เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในกระแสเชี่ยวกรากของโลกาภิวัตน์ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ หลายครั้งได้สร้าง “โอกาส” ใหม่ๆ แต่หลายที มันก็นำมาซึ่ง “การคุกคม” อย่างคาดไม่ถึง

  ปัญหาพื้นฐานของชาติที่ต้องการแก้ไข

  คำอธิบาย :    เป็นงานเขียนที่รวบรวมวิสัยทัศน์ทางการปกครองเศรษฐกิจและการเมืองที่เขียนไว้อย่างกระทัดรัด

  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:   นางภาธิดา เปี่ยมมงคล

  คำสำคัญ :     ศิลปะและวัฒนธรรม

  วิถีธรรมวิถีไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:   นางภาธิดา เปี่ยมมงคล

  คำสำคัญ :     ศิลปะและวัฒนธรรม

  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่2

  คำอธิบาย :    เนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ยุคหลังสงครามกลางเมือง – สงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น ปฎิรูปประเทศทางการเมือง ความมั่นคั่งของอาณาจักรปศุสัตว์ในตะวันตก การค้าเสรีและการแข่งขันในวงการธุรกิจขนาดใหญ่ระบบผูกขาดการผลิตและการจำหน่าย การเลือกตั้งใน ค.ศ. 1880 และการบริหารงานของประธานาธิบดีการ์ฟีลด์และประธานาธิบดีอาร์เธอร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญายุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ ค.ศ. 1929-1932 เป็นต้น

  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 – ปัจจุบัน

  คำอธิบาย :    ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865 – 1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง – สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19  รวมทั้งการวิเคราะห์ที่มาของการดำเนินการฑูตที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจำต้องเข้า สู่สงครามโลกครั้งที่ 2

  มติชน บันทึกประเทศไทย ปี 2560

  คำอธิบาย :    รวบรวมประเด็นข่าวเด่นในรอบปี 2560 ครบทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยังเป็นดุจกระจกส่องปมปัญหาสำคัญของไทย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความแย้ง ผลลัพธ์จากการคิดต่าง จนถึงทุกปรากฏการณ์สำคัญที่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไม่ควรพลาด และบทบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า นั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

  คนหลังฉากในประวัติศาสตร์รางเลือน

  คำอธิบาย :    สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใครพูดถึงกับมุมมองที่แตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

  ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

  คำอธิบาย :    เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเล่มแรกที่เป็น ‘ประวัติศาสตร์’ ในความหมายสมัยใหม่ สามารถกะเทาะเปลือกสังคมไทยได้อย่างรอบด้าน และทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทการเมืองไทยได้ดีที่สุด

  ความไม่ไทยของคนไทย

  คำอธิบาย :    “ภาษาและวัฒนธรรมไต-ไทย มีอำนาจกลายคนไม่ไทยเป็นคนไทย” ความไม่ไทยของคนไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นคำอธิบายล่าสุดที่สำคัญและน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เกี่ยวกับคนไทยและอักษรไทย “ช่วยคลี่คลายความอึดอัดขัดข้องทั้งหลายที่เคยมี ให้บรรเทาเบาบางลงมากจนเกือบหมด

  ไขแฟ้มลับ คดีสังหารผู้นำโลก

  คำอธิบาย :    เรื่องราวการลอบสังหารที่ผู้เขียนจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันเลวร้ายที่ผ่านมาเช่นกัน โดยเป็นการลอบสังหารบุคคลสำคัญระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลให้ประวัติศาสตร์โลกเปลี่ยนไป เพราะหากพวกเขายังมีชีวิต แน่นอนว่าคงมีอะไรแตกต่างไปจากทุกวันนี้อย่างแน่นอน

  การเมืองไทย ความริษยา อำนาจ และธุรกิจ

  จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน

  คำอธิบาย :    จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน “เสนอวิถีคิดใหม่” เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นวิถีคิดแบบเชื่อมโยงจากฐาน ให้ฐานที่แข็งแรง เชื่อมโยงและรองรับส่วนบน ถ้ามองให้ลึกแล้วเป็น “วิถีคิดแบบมัชมาปฏิปทา” หรือ “ตามแนววิทยาศาสตร์ใหม่” ที่ทุกอย่างล้วยเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นรูปธรรมของ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ” ที่สามารถเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินได้ในเวลาอันรวดเร็ว

  50 เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์โลก

  คำอธิบาย :    เปิดหน้าประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญจากทั่วมุมโลก สงครามสู่อิสรภาพ การเลิกทาสในอเมริกา การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ ประกาศชัยชนะของประชาธิปไตย ทำลายกำแพงเบอลิน เหตุการณ์ใดจะเขย่าโลกจนต้องตะลึงหาคำตอบได้ใน 50 เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์โลก

  พลวัตเศรษฐกิจ

  คำอธิบาย :    วิเคราะห์โลกทุนนิยมสมัยใหม่ด้วยสายตาแหลมคมของคนรุ่นใหม่ รอบด้านและถึงแก่น จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

  สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤติเปลี่ยนผ่าน

  คำอธิบาย :    กว่า 10 ปี ภายใต้วังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน ทางออกของประเทศไทยอยู่ตรงไหน? และสังคมไทยจะก้าวข้ามวิกฤตเปลี่ยนผ่านไปสู่ทางออกดังกล่าวได้อย่างไร? หาคำตอบได้จากบทความทั้ง 9 ชิ้น อันเฉียบคมและชวนถกเถียงต่อ ในหนังสือเล่มนี้

  วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

  องค์กรชุมชน กลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  ต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

  คำอธิบาย :      สะท้อนภาวะของมนุษย์ในแง่มุมส่วนตัวไม่มากเท่ากับในบริบทของสังคมอันเป็นบริบทที่กว้างกว่า ผลงานจึงมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวตรงที่มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อ “สำนึกของปัจเจกชนที่สัมพันธ์กับสำนึกร่วม” ตามที่เธอเรียก การสำรวจทางวรรณกรรมของเลสซิงนำพาเธอพ้นจากงงานประพันธ์แบบสัจนิยมมหัศจรรย์ไม่น้อยของที่ว่างภายนอกและภายในแห่งความคิดจิตใจ “เลสซิง” พัฒนาตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงเป็นนักประพันธ์ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและลึกซึ้งมากที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัยใหม่..

  ความ(ไม่)เป็นสมัยใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความย้อนแย้งของไทย

  คำอธิบาย :     ประเด็นปัญหาเรื่องความเป็นสมัยใหม่ เป็นเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาและพัฒนาการของสังคมไทยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง มีเนื้อเรื่องกว้างขวางและมีความต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่การเกิดปรากฏการณ์ของความเป็นสมัยใหม่ในอดีต มาถึงปัจจุบัน และสืบเนื่องต่อไปยังอนาคตกาลด้วย ในที่นี้ความหมายของความเป็นสมัยใหม่จึงไม่ได้เคร่งครัดไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเด็ดขาด หากเน้นไปที่ให้ผู้วิจัยค้นหาความหมายในประเด็นที่สนใจและมีความถนัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการอย่างไรในสังคมไทย

  การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย หลังมหาอุทกภัย 2554

  คำอธิบาย :    “การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย หลังมหาอุทกภัย 2554” เล่มนี้ เป็นการชวนเพื่อนคนไทยคุยกันถึงความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ในวิธีคิด จิตสำนึก และโครงสร้างของประเทศไทย เพราะวิธีคิด จิตสำนึก และโครงสร้างเดิมๆ นำสังคมไทยเข้ามาสู่สภาวะวิกฤติใหญ่จนเกือบจะเกิดมิคสัญญีกลียุค…

  เศรษฐกิจสีเขียว สังคมยั่งยืนและเป็นธรรม

  คำอธิบาย :    โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ จากวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 56 ฉบับ มกราคม – มิถุนายน 2562

  ประมวลเหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข

  การขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society)

  สวัสดิการเสมอภาคและทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ

  E-learning เรื่องสังคมวิวัฒน์

  คำอธิบาย :    อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง สังคมวิวัฒน์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสาระเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยที่ไม่ปรากฏในแบบเรียนมาร้อยเรียงลำดับเป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งหมด 4 เล่ม 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ

  ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

  ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม

  คำอธิบาย :      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ สวทช. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหากำไร ทำหน้าที่ด้านวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคเอกชน/ชุมชน พัฒนาคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่

  คำอธิบาย :    รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ 1. ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในความสำคัญและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่น 3. ศึกษากลไกการแสดงความรับผิดชอบเชิงบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. สังเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่ต้องอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

  สงครามเย็นในแดนโสม

  คำอธิบาย :    รวมบทวิเคราะห์จากอนุช อาภาภิรม ที่จะทำให้เรารู้จักเกาหลีในหลากมิติ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี ภูมิศาสตร์ รกรากและถิ่นฐาน ตลอดจนความขัดแย้งอันซับซ้อนในปัจจุบัน

  กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569

  คำอธิบาย :    กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2569) มีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยด้วยความร่วมมือแบบไตรภาคี”

  วามฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม : Environmental Intelligence

  คำอธิบาย :    ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EnvironmentalIntelligence หมายถึง การตระหนักรู้ถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นชีวิตสีเขียว (Green life)

  รอบรู้รอบโลก

  คำอธิบาย :    รวบรวมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกจากมนุษย์คนแรกสู่ผู้นำต่างๆทุกชาติพันธุ์ จากซากปรักหักพัง สู่ความเป็นมรดกอันทรงคุณค่า จากผู้นำศาสนาสู่ฆาตกรโหดสะท้านโลก จากมหาวิหารแห่งโรมสู่กำแพงเมืองจีนอันตระการตา จากสงครามแห่งทรอยสู่มหาสงครามล้างเผ่าพันธุ์

  บันทึกกบฎ

  คำอธิบาย :    “บันทึกกบฏ” เล่มนี้ คือหนังสือรวบรวมความคิดและชีวิตของ “สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม” ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้าง “รัฏฐาธิปัตย์” ได้ 

  ฝังหัวใจข้า ไว้ที่ราชดำเนิน

  คำอธิบาย :    หนังสือแห่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยหัวใจประชาธิปไตย ควรเก็บไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่า กว่าจะมีวันนี้… วีรชนคนกล้าต้องเอาชีวิต เลือด และคราบน้ำตาแลกมา

  อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์ “อาเซียน” ฉบับประชาชน

  คำอธิบาย :    “อุษาคเนย์” ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน เล่มนี้ให้ความสนใจและความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ภูมิภาคแห่งนี้ โดยจะเริ่มแสดงภาพให้เห็นตั้งแต่การดำรงอยู่ของ “คน” ในยุคโบราณกระทั่งถึงสถาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของชาติต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

            รอบรู้ 365 วัน

  คำอธิบาย :    ทุกวันของชีวิตล้วนเป็นวันสำคัญ หนังสือที่จะพาคุณหมุนย้อนเวลาสู่อดีต สนุกกับเรื่องราวในแต่ละวันในอดีต จาก 1มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ทุกๆวัน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกมุมโลก ทุกๆวัน ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์รอบโลก รอบวัน รอบตัว

  บุคคลสำคัญ “อาเซียน”

  คำอธิบาย :    ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง “อาเซียน”

  สงครามโลกครั้งที่1,2(ฉบับสมบูรณ์)

  คำอธิบาย :    สงครามโลกครั้งที่1 และ2 ที่เกิดขึ้นมาถือเป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ทั้งนี้เพราะมันเป็นสงครามที่มีประเทศเข้าร่วมและเกี่ยวพันมากที่สุด จำนวนประชากรทั้งทหารและพลเรือนต้องเสียชีวิตมากที่สุดและความเสียหายก็รุนแรงมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์การสงครามเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องรับรู้และทำความเข้าใจในที่มาที่ไปรวมถึงผลของสงครามในครั้งนั้นเพื่อเป็นบทเรียน และเพื่อเป็นข้อมูลไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่3

  แผ่นดินพ่อ เหตุการณ์ที่สำคัญในรัชกาล

  คำอธิบาย :    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักพระองค์หนึ่ง พระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีมากมาย ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ทรงงานหนักโดยไม่เคยว่างเว้น ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย แผ่นดินพ่อ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ ทรงครองราชย์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระองค์จวบจนปัจจุบันนี้ มีภาพประกอบที่หาดูได้ยาก สองสีทั้งเล่ม (ปกแข็ง)

  มหาสงครามที่โลกจารึก

  คำอธิบาย :    สงครามกรีก-เปอร์เซีย (490 ปีก่อน ค.ศ.) มหาสงครามของเจ้าแห่งจักรวรรดิโบราณ สงครามครูเสด สงครามศาสนาเลือด สงครามร้อยปี (ค.ศ. 133-1543) สงครามของสองมหาอำนาจยุโรป สงครามโลกครั้งที่1 สงครามโลกครั้งที่2 สงครามเกาหลี 1950-1953 สงครามตัวแทนที่ถูกแสร้งลืม สงครามเวียดนาม 1957-1975 บาดแผลของเวียดนามที่ต้องเยียวยาจนถึงปัจจุบัน

  สยาม :หลากเผ่าหลายพันธุ์

  คำอธิบาย :    รวมบทความว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย โดยผู้เขียนลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยตัวเองแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและผู้คน ไม่ใช่ว่าจะมีคนไทยอย่างเดียว เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ประสมประสานกันกลายเป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้

  สิ่งแรกในสยาม

  คำอธิบาย :    ราชธานีแรกแห่งอาณาจักรสยาม-ต้นกำเนิดภาษาไทย -แผนที่ฉบับแรกของสยาม-หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสยาม-หนังสือราชการฉบับแรกในสยาม-ถนนสยามแรกของสยาม-โรงพยาบาลแห่งแรกในสยาม-กำเนิดกิจการไปรษณีย์แห่งสยาม-สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยาม-รถไฟสายแรกของสยาม-รถรางสายแรกของสยาม-โรงเรียนแห่งแรกในสยาม

  รากเหง้า บรรพชนคนไทย :พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์

  คำอธิบาย :    อธิบายภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จากหลักฐานโบราณคดี(เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ หลุมฝังศพ) หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของคนก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การดำรงชีวิต อาศัยอยู่ตามถ้ำ จนกระทั่งหยุดเร่ร่อน รวมกันจนกลายเป็นชุมชนหมู่บ้าน

  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สังคม

  คำอธิบาย :    ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ 9 เรื่อง พร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

  คำอธิบาย :    รวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณจนถึงช่วงสมัยที่เรียกว่าประเทศไทย ครบถ้วนทั้งด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา

  มติชน บันทึกประเทศไทย ปี 2556

  คำอธิบาย :    มติชนบันทึกประเทศไทยในรอบปี 2556 คัดสรรข่าวเด่น เหตุบ้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ทุกเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดพุทธศักราช 2556

  ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก

  คำอธิบาย :    “ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก” เล่มนี้ เป็นดั่งขุมทรัพย์ความรู้มากมายที่มีสาระความรู้อันหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบ ตอบได้ กับความ “ใหญ่ที่สุด” “เล็กที่สุด” “สวยงามที่สุด” อันจะเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในบ้านเเละสถานศึกษาด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เเละอีกทั้งยังให้เด็กๆ ได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

  ลดโลกร้อนเริ่มต้นที่ตัวเรา

  คำอธิบาย :    รู้หรือไม่…ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยธรรมชาติที่เกิดขึนอย่างต่อเนื่องในทุกมุมโลก เป็นผลมาจาก “ภาวะโลกร้อน” ? แล้วรู้หรือไม่… “ภาวะโลกร้อน” เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ? หนังสือ ลดโลกร้อน! เริ่มต้อนที่ตัวเรา เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่จะช่วยจุดประกาย สร้างจิตสำนึก ให้รักโลก และรู้จักรักษาโลกของเราให้น่าอยุ่มากยิ่งขึ้น

  อาเซียน ไม่รู้…ไม่ได้

  คำอธิบาย :    เนื้อหาอัพเดตใหม่ล่าสุด!! เผยข้อมูลทุกมิติ ครอบคลุมทุกด้านของประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก รวมถึงทิศทางในอนาคตของประเทศไทย ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ครบถ้วน และเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะลึก เล่มเดียวที่สามารถตอบโจทย์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้ทั้งหมด รวมถึงเกร็ดน่ารู้ที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน

  วัฒนธรรมในอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

  คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้จะช่วยน้องๆ เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติอันหลากหลายของอาเซียน ผ่านเรื่องราวและภาพประกอบสุดน่ารัก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบปฏิบัตได้ กับสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อได้ไปเยอนประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้และก้าวสู่ “ประชาคมอาเซียน” ไปพร้อมๆ กัน

  ความรู้รอบตัวอาเซียน

  คำอธิบาย :    ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษาและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  ประเพณีอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

  คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้จะช่วยน้องๆ ได้รู้จักกับประเพณีสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละประเทศ ผ่านเรื่องราวและภาพประกอบสุดน่ารัก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นความรู้รอบตัว และทำให้เกิดความเข้าใจประเพณีของแต่ละประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้และก้าวสู่ “ประชาคมอาเซียน” ไปพร้อมๆ กัน

  AEC รู้จักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

  คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้จะช่วยน้อง ๆ เรียนรู้เรื่องราวในอาเซียนอย่างรอบด้าน รู้จักกับ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน ผ่านเรื่องราวและภาพประกอบสุดน่ารัก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นความรู้รอบตัว และทำให้เกิดความเข้าใจประเพณีของแต่ละประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  บุคคลสำคัญในอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

  คำอธิบาย :    หนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน “บุคคลสำคัญในอาเซียน” ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวบุคคลที่สำคัญที่ควรค่าแก่จดจำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้านทั้งข้อมูลพื้นฐานและเกร็ดความรู้มากมายและเพื่อให้รู้ว่าอาเซียนคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้ง 10 ประเทศ 

  การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

  คำอธิบาย :    รวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไรดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์/พม่า เเละกัมพูชา ล้วนมีความสำคัญเเละจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักเเละเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม เชื้อชาติ เเละวิถีชีวิต ที่สื่อผ่านการละเล่นพื้นบ้านของเเต่ละประเทศ 

  ครอบครัว “เปราะบาง” เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสงคมทำร้ายครอบครัวไทยและทิ้งใครหลายคนไว้เบื้องหลัง

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความเปราะบาง ฯลฯ

  ภูเบศร์ สมุทรจักร. (2562). ครอบครัว “เปราะบาง” เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสงคมทำร้ายครอบครัวไทยและทิ้งใครหลายคนไว้เบื้องหลัง. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

  จาก ๑๐๐ ปี ร.ศ.๑๓๐ ถึง ๘๐ ปี ประชาธิปไตย

  หนังสือเล่มนี้สะท้อนแง่มุมทางประวัติศาสตร์ในหลากมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถค้นพบรอยต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสำคัญ

  สถาบันนโยบายศึกษา. (2557). จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา.

  วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย

  จุลสารเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย วิถีชีวิตตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างของสังคมไทย

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

  คนไทยแห่งอนาคต

  วารสารฉบับนี้มุ่งเสนอประเด็นการพัฒนาคนไทยในบริบทของโลกยุคใหม่ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และบทความคุณภาพคนไทย จุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคต  สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ ฯลฯ

  วิโรจน์ นรารักษ์. (2562). วารสารเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับคนไทยแห่งอนาคต. 56(2)

  อนาคตที่เราต้องการ

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วมของเรา การยืนยันคำมั่นทางการเมือง เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความยากจน กรอบงานและการติดตามผล และกลไกดำเนินงาน

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). อนาคตที่เราต้องการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  หลักมิติการพัฒนาเดินหน้าแผนฯ 12

  วารสารนี้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่หลากหลายและมีลำดับความสำคัญสูง ที่ควรนำมาพิจารณากำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12

  วิทยา ปิ่นทอง. (2557). วารสารเศรษฐกิจและสังคม. (ฉบับหลากมิติการพัฒนา…เดินหน้าแผนฯ 12) 51(4)

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การสร้างคุณภาพชีวิต การปรับและพัฒนาระบบภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถการแข่งขัน

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]