Sun. Jun 23rd, 2024

  รวมข่าวและกิจกรรม

  ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

  จำนวนผู้ชม 33 ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันเสาร์ที่

  อ่านต่อ »
  สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐

  อ่านต่อ »
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  จำนวนผู้ชม 15 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง

  อ่านต่อ »
  ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

  จำนวนผู้ชม 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์

  อ่านต่อ »
  งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน

  จำนวนผู้ชม 26 ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน    

  อ่านต่อ »
  สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  จำนวนผู้ชม 17 สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”              

  อ่านต่อ »
  ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา

  จำนวนผู้ชม 21 ข่าวกิจกรรม ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

  อ่านต่อ »
  ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  จำนวนผู้ชม 31 ข่าวกิจกรรม ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

  อ่านต่อ »
  “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)”

  จำนวนผู้ชม 34 ข่าวกิจกรรม “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            

  อ่านต่อ »
  เกร็ดความรู้ เทคนิคการจัดการเวลา

  จำนวนผู้ชม 21           เทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลก อย่างการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต แต่อีกด้านหนึ่งยังคงเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนที่ติดมือถือ

  อ่านต่อ »
  พนักงานครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูงาน สรพ.

  จำนวนผู้ชม 18 ข่าวกิจกรรม พนักงานครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูงาน สรพ. สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน        

  อ่านต่อ »
  ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  จำนวนผู้ชม 10 ข่าวกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

  อ่านต่อ »
  “ความสุขของเด็ก ๆ ในเกาหลีเหนือ”

  จำนวนผู้ชม 187 ข่าวกิจกรรม โดย สมาคมมิตรภาพประชาชนไทย-เกาหลี ” ความสุขของเด็กๆ ในเกาหลีเหนือ ”   ภาพของความสุขสดใสเริงร่าของเด็ก ๆ ในประเทศเกาหลีเหนือ

  อ่านต่อ »
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน       เมื่อวันอังคารที่

  อ่านต่อ »
  ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

  จำนวนผู้ชม 17 ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน        ในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกสะเก็ดอยู่ในขณะนี้ แถมราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมอีก สคบ . มีเคล็ด

  อ่านต่อ »
  การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

  จำนวนผู้ชม 12 การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)           การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการ

  อ่านต่อ »
  PDPA

  จำนวนผู้ชม 14 ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA           นึกถึงเวลาที่เรากําลังคุยกับเพื่อนหรือเข้าเว็บ Shopping Online

  อ่านต่อ »
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  จำนวนผู้ชม 26 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

  อ่านต่อ »
  ลงนามบันทึกข้อตกลงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน          

  อ่านต่อ »
  พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

  จำนวนผู้ชม 49 ข่าวกิจกรรม “พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

  อ่านต่อ »
  การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน”

  จำนวนผู้ชม 10 ข่าวกิจกรรม “บันทึกเทปการทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

  อ่านต่อ »
  หารือการขับเคลื่อน SDGs

  จำนวนผู้ชม 8 ข่าวกิจกรรม “หารือการขับเคลื่อน SDGs สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระดับชุมชนท้องถิ่น” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน          

  อ่านต่อ »
  ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์

  จำนวนผู้ชม 12 ข่าวกิจกรรม ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน             เมื่อวันจันทร์ที่

  อ่านต่อ »
  ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

  จำนวนผู้ชม 27 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ –

  อ่านต่อ »
  ส่งมอบความสุข

  จำนวนผู้ชม 17 ข่าวกิจกรรม คุณเนาวรัตน์ บัณฑิต รุ่น 61 ม.ชีวิต ส่งมอบความสุข จัดเลี้ยง “หอยทอดโบราณ” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์

  อ่านต่อ »
  นศ. รุ่น 61 สมุทรสงคราม ภาคภูมิใจแผนแม่บทชุมชน ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมส่งมอบแผนฯ ต่อสภาองค์กรชุมชน ต.บางช้าง

  จำนวนผู้ชม 11 ข่าวกิจกรรม นศ. รุ่น 61 สมุทรสงคราม ภาคภูมิใจแผนแม่บทชุมชน ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมส่งมอบแผนฯ ต่อสภาองค์กรชุมชน

  อ่านต่อ »