Sun. Oct 1st, 2023

รวมข่าวและกิจกรรม

สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary

จำนวนผู้ชม 4 ข่าวกิจกรรม สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐

อ่านต่อ »
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จำนวนผู้ชม 5 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง

อ่านต่อ »
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

จำนวนผู้ชม 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์

อ่านต่อ »
งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน

จำนวนผู้ชม 16 ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน    

อ่านต่อ »
สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนผู้ชม 16 สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”              

อ่านต่อ »
ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา

จำนวนผู้ชม 19 ข่าวกิจกรรม ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

อ่านต่อ »
ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวนผู้ชม 29 ข่าวกิจกรรม ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

อ่านต่อ »
“รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)”

จำนวนผู้ชม 34 ข่าวกิจกรรม “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            

อ่านต่อ »
เกร็ดความรู้ เทคนิคการจัดการเวลา

จำนวนผู้ชม 14           เทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลก อย่างการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต แต่อีกด้านหนึ่งยังคงเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนที่ติดมือถือ

อ่านต่อ »
พนักงานครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูงาน สรพ.

จำนวนผู้ชม 18 ข่าวกิจกรรม พนักงานครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูงาน สรพ. สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน        

อ่านต่อ »
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

จำนวนผู้ชม 10 ข่าวกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

อ่านต่อ »
“ความสุขของเด็ก ๆ ในเกาหลีเหนือ”

จำนวนผู้ชม 133 ข่าวกิจกรรม โดย สมาคมมิตรภาพประชาชนไทย-เกาหลี ” ความสุขของเด็กๆ ในเกาหลีเหนือ ”   ภาพของความสุขสดใสเริงร่าของเด็ก ๆ ในประเทศเกาหลีเหนือ

อ่านต่อ »
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวนผู้ชม 21 ข่าวกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน       เมื่อวันอังคารที่

อ่านต่อ »
ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

จำนวนผู้ชม 17 ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน        ในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกสะเก็ดอยู่ในขณะนี้ แถมราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมอีก สคบ . มีเคล็ด

อ่านต่อ »
การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

จำนวนผู้ชม 12 การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)           การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการ

อ่านต่อ »
PDPA

จำนวนผู้ชม 14 ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA           นึกถึงเวลาที่เรากําลังคุยกับเพื่อนหรือเข้าเว็บ Shopping Online

อ่านต่อ »
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้ชม 23 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

อ่านต่อ »
ลงนามบันทึกข้อตกลงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

จำนวนผู้ชม 24 ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน          

อ่านต่อ »
พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

จำนวนผู้ชม 21 ข่าวกิจกรรม “พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

อ่านต่อ »
การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน”

จำนวนผู้ชม 8 ข่าวกิจกรรม “บันทึกเทปการทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน      

อ่านต่อ »
หารือการขับเคลื่อน SDGs

จำนวนผู้ชม 5 ข่าวกิจกรรม “หารือการขับเคลื่อน SDGs สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระดับชุมชนท้องถิ่น” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน          

อ่านต่อ »
ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์

จำนวนผู้ชม 10 ข่าวกิจกรรม ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน             เมื่อวันจันทร์ที่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ –

อ่านต่อ »
ส่งมอบความสุข

จำนวนผู้ชม 14 ข่าวกิจกรรม คุณเนาวรัตน์ บัณฑิต รุ่น 61 ม.ชีวิต ส่งมอบความสุข จัดเลี้ยง “หอยทอดโบราณ” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์

อ่านต่อ »
นศ. รุ่น 61 สมุทรสงคราม ภาคภูมิใจแผนแม่บทชุมชน ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมส่งมอบแผนฯ ต่อสภาองค์กรชุมชน ต.บางช้าง

จำนวนผู้ชม 6 ข่าวกิจกรรม นศ. รุ่น 61 สมุทรสงคราม ภาคภูมิใจแผนแม่บทชุมชน ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมส่งมอบแผนฯ ต่อสภาองค์กรชุมชน

อ่านต่อ »
ส่งมอบผักอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนถึงกิจการบ้านพระครูติ

จำนวนผู้ชม 5 ข่าวกิจกรรม ส่งมอบผักอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ถึงกิจการบ้านพระครูติ           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ »