จำนวนผู้ชม 1,305

คำเตือน

“เรียนผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อมุ่งประโยชน์ทางการวิจัยและการศึกษาเท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด คัดสำเนา เผยแพร่ทางการค้าเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจสุ่มเสี่ยงหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗”

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้

2/2565

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

2/2565

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2563