จำนวนผู้ชม 1,180

          ยุคที่ผู้คนเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดาย ส่งผลให้มีการเสพสื่อหรือข่าวสารที่ขาดข้อเท็จจริง นำไปสู่การแชร์ต่อให้ผู้อื่น ทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่าง ๆ เป็นวงกว้างตามมา เชิญมาเรียนรู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากข่าวปลอม แนวทางการรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม หรือข่าวที่มีการบิดเบือนข้อมูลความจริง ดังนี้

1

ควรติดตามข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

2

ควรสงสัยในแหล่งข่าว ที่พาดหัวข้อข่าวสร้างความตระหนก เร่งรีบ ดีเกินจริงหรือดึงดูดเกินความจำเป็น

3

ไม่ควรส่งต่อข้อมูลหากยังไม่ตรวจสอบความถูกต้อง แต่หากจำเป็นต้องส่งข้อมูล ควรระบุว่าต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

4

แจ้งเตือนเมื่อพบข้อมูลที่ถูกบิดเบือน ให้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือระงับแหล่งปล่อยข้อมูล

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและภาพ : https://www.gsb.or.th/news/fake-news/

เรียบเรียงโดย : สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สรพ.