จำนวนผู้ชม 2,468

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หน้าหลัก

เกี่ยวกับสถาบัน

แผนผังภายในหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม

คำเตือน

“เรียนผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อมุ่งประโยชน์ทางการวิจัยและการศึกษาเท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด คัดสำเนา เผยแพร่ทางการค้าเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจสุ่มเสี่ยงหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗”

ข่าว/กิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

จำนวนผู้ชม 31 ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุดฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช.

อ่านต่อ.....

สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary

จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้จัดให้มี การสาธิตใช้งานระบบ Hibrary ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน การรับบริการห้องสมุดออนไลน์ การสมัครสมาชิก การยืมหนังสือ

อ่านต่อ.....

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จำนวนผู้ชม 15 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ รับฟังบรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” โดย ดร.ศักดิ์พงษ์

อ่านต่อ.....

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

จำนวนผู้ชม 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ จากนั้นมีการแนะนำการให้บริการห้องสมุด และระบบการเรียนการสอนแบบออนดีมานด์ พร้อมพาเยี่ยมชนอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม

อ่านต่อ.....