จำนวนผู้ชม 163

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 2/64

มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 3

มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 10

มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 17

เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 7

เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 21

เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 27